Dudváh č.5

Číslo revíru: 
2-0450-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Nové Mesto nad Váhom
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Nové Mesto nad Váhom
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Dudváhu od cestného mosta v obci Pobedim po premostenie, tzv. Černáčkin most v lokalite Černačkina a Čachtický kanál od ústia do kanálu pod hydrocentrálou v obci Horná Streda po cestný most v obci Čachtice. Na rybárskych revíroch Dunaja platí zákaz vstupu s cieľom loviť ryby a zákaz lovu rýb z vodných stavieb, ich krídiel, pilierov, premostení mostov, nápustných a výpustných objektov, hatí, plávajúcich pracujúcich strojov a miest vyznačených správcom toku (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Vodohospodárska výstavba Bratislava, š.p.)