Štrkoviská Považany

Číslo revíru: 
2-2790-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Nové Mesto nad Váhom
Organizácia: 
MO SRZ Nové Mesto nad Váhom
Popis revíru: 

Vodná plocha materiálových jám - štrkovísk (2 ha) v k. ú. Považany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.