Hôrčanský potok

Číslo revíru: 
2-0710-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Nové Mesto nad Váhom
Organizácia: 
MO SRZ Nové Mesto nad Váhom
Popis revíru: 

Hôrčanský potok od ústia do Váhu po pramene.