MO SRZ Kysucké Nové Mesto

IČO: 
50075233
Mesto: 
Kysucké Nové Mesto
Adresa: 
Litovelská 871, Dom kultúry 66
PSČ: 
024 01

SRZ-Kysuca

IČO:

50075233

Obchodné meno:

SRZ-Kysuca

Dátum vzniku:

02.02.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Litovelská 871, Kysucké Nové Mesto, 02401

Okres:

SK0314 - Okres Kysucké Nové Mesto

Obec:

SK0314509256 - Kysucké Nové Mesto

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
3-0840-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-1840-2-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové s výskytom hlavátky
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
3-2010-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-2560-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-2960-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-3380-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-3810-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-4550-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-5460-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie