Kysuca č. 2

Číslo revíru: 
3-1840-2-1
Charakter vody: 
kaprové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Kysucké Nové Mesto
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Kysucké Nové Mesto
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina - Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec - Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou. Lovná miera: lipeň 33 cm, pstruh potočný 30 cm.