Lodnianka

Číslo revíru: 
3-2010-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Kysucké Nové Mesto
Organizácia: 
MO SRZ Kysucké Nové Mesto
Popis revíru: 

Potok Lodnianka od ústia do rieky Kysuca v obci Kysucký Lieskovec po pramene.