Rudinský potok

Číslo revíru: 
3-3380-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Kysucké Nové Mesto
Organizácia: 
MO SRZ Kysucké Nové Mesto
Popis revíru: 

Rudinský potok od ústia do rieky Kysuca pri obci Rudinka po pramene.