MO SRZ Kráľovský Chlmec

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Kráľovský Chlmec
Kraj: 
KOŠICKÝ
Adresa: 
Hlboká 46
PSČ: 
077 01

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
4-1190-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
4-3880-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno