Latorica č. 2

Číslo revíru: 
4-1190-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Trebišov
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Kráľovský Chlmec
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia rieky Laborec po osadu Vilhaň a odstavené ramená v povodí revíru.