MO SRZ Handlová

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Handlová
Kraj: 
TRENČIANSKY
Adresa: 
Žiarska 44, P.O.Box 35
PSČ: 
972 51

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
3-0870-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-0880-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-0890-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-0900-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-3410-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie