Handlovka č. 2 – chovné potoky (handlová)

Číslo revíru: 
3-0880-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MO SRZ Handlová
Popis revíru: 

Potoky Čausiansky, Struhár (Pstruhársky potok), Hraničný potok (Rematský), Morovniansky, Mlynský od ústia do Handlovky po pramene.