Handlovský rybník

Číslo revíru: 
3-0900-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MO SRZ Handlová
Popis revíru: 

Vodná plocha (6,5 ha) rybníka medzi mestom Handlová a obcou Nová Lehota.