Handlovka č. 3

Číslo revíru: 
3-0890-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MO SRZ Handlová
Popis revíru: 

Potok Handlovka od výtokového objektu na stabilizačnom násype v meste Handlová po hrádzové teleso Handlovského rybníka vrátane prítokov a od ústia do Handlovského rybníka po pramene.