MO SRZ Brodské

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Brodské
Kraj: 
TRNAVSKÝ
Adresa: 
Neznáma
PSČ: 
908 85

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-1351-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-1580-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-1870-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-3040-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie