Zbojský potok č.1

Číslo revíru: 
4-4191-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Snina
Organizácia: 
MO SRZ Snina
Popis revíru: 

Zbojský potok od ústia do Uličky po obec Nová Sedlica.