Výrava

Číslo revíru: 
4-4150-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Humenné
Organizácia: 
MsO SRZ Humenné
Popis revíru: 

Potok Výrava od ústia pri obci Jabloň po pramene, mimo VN Zbojné.