VN Nitrianske Rudno

Číslo revíru: 
3-5470-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Prievidza
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Prievidza
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (96 ha) na rieke Nitrica pri obci Nitrianske Rudno cca 100 metrov nad ústím rieky Nitrica, smerom k obci Liešťany. Hranica revíru na toku je riadne označená tabuľami. Súčasťou revíru je prepadový kanál pod priehradným telesom. Lov z hrádze je zakázaný a je vyznačený informačnými tabuľami. V úseku od ústia rieky Nitrice do VN do vzdialenosti cca 50 m na pravom brehu a kolmo na protiľahlý breh smerom na obec Nitrianske Rudno je CHRO, vyznačená v teréne tabuľami a bójami. Zákaz lovu v čase letných prázdnin od 01.07. do 31.08. príslušného roku v úseku od ústia potoka Bystrica do VN Nitrianske Rudno /začiatok pláže/ po požičovňu športových potrieb /vodných bicyklov/.Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.