VN Marhaň č. 2 a 3

Číslo revíru: 
4-3590-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Svidník
Organizácia: 
MO SRZ Giraltovce
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrží (4 ha) pri obci Marhaň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.