VN Liptovská Mara

Číslo revíru: 
3-5340-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Liptovský Mikuláš
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (2160 ha) od priehradného telesa po železničný most pri ústí Váhu do VN. V areáli štrkopieskov Eurovia platia samostatné zásady rybolovu, ktoré si je loviaci povinný prevziať pri registrácii na vrátnici štrkopieskov. Zákaz rybolovu v okruhu 100m od klietkových chovov rýb. Zákaz lovu v lokalite CHA Ratkovie. V tomto úseku je rybolov povolený len z brehovej časti severozápadného cípu Ratkovskej zátoky ( č. parc. 1104/5) od 1.7 do 14. 3. - viď mapka na obálke. Celoročný zákaz lovu z vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka. Celoročný zákaz rybolovu nad a pod hrádzovým telesom vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Loviaci sú povinní dodržiavať všeobecno-záväzné nariadenia (VZN) obcí, v ktorých katastrálnom území vykonávajú rybárske právo. Úplné znenie VZN je prístupné na webových stránkach príslušných obcí.