VN Brezová

Číslo revíru: 
2-4560-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Myjava
Organizácia: 
MO SRZ Senica
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (8 ha) pri meste Brezová pod Bradlom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm. Revír je v roku 2015 bez vody!