Topľa č. 5

Číslo revíru: 
4-2850-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bardejov
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Bardejov
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Uhlisko pri obci Dubinné po cestný most smerom na Bardejovské kúpele.