Šúrsky potok č.2 Svätý Jur

Číslo revíru: 
1-1220-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Pezinok
Organizácia: 
MsO SRZ Pezinok
Popis revíru: 

Šúrsky potok od cestného mosta Vajnory - Čierna Voda po ústie potoka Saulach.