Štrkovisko Beckov

Číslo revíru: 
2-2910-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Nové Mesto nad Váhom
Organizácia: 
MsO SRZ Trenčín
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (2 ha) v k. ú. Beckov.