Štrkoviská Vlkanovo 1, 2

Číslo revíru: 
2-2810-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Komárno
Organizácia: 
MO SRZ Hurbanovo
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (5,5 ha) pri majeri Vlkanovo a štrkoviska Gór (0,5 ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.Lovná miera: kapor 45 cm.