Štrkoviská Lednické Rovne

Číslo revíru: 
3-4040-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Púchov
Organizácia: 
MO SRZ Púchov
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (1.3 ha) pri obci Lednické Rovne. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera:lieň 35 cm.