Spojovací kanál Martovce

Číslo revíru: 
2-2680-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Komárno
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Hurbanovo
Popis revíru: 

Spojovací kanál Martovce od čerpacej stanice v obci Martovce po ústie do kanála Vrbová. Lovná miera: kapor 45 cm.