Sekčov č. 1

Číslo revíru: 
4-2240-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Prešov
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Prešov
Popis revíru: 

Potok Sekčov od ústia do Torysy pri Prešove po cestný most v obci Demjata.