Radošina č.1

Číslo revíru: 
2-2180-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Nitra
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Nitra
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Radošiny od ústia pri obci Lužianky po cestný most v obci Biskupová a potoky Perkovský, Blatina a Andáč od ústia po pramene.