Radomka

Číslo revíru: 
4-2060-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Svidník
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Giraltovce
Popis revíru: 

Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijašský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene.