Porubský potok

Číslo revíru: 
3-2920-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MsO SRZ Prievidza
Popis revíru: 

Porubský potok od ústia do Chvojnice po pramene, mimo VN Lazany.