Paludžanka

Číslo revíru: 
3-2800-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Liptovský Mikuláš
Organizácia: 
MsO SRZ Liptovský Mikuláš
Popis revíru: 

Potok Paludžanka od ústia do Galovanskej zátoky po cestný most pri chate Fialka - sútok s Mošnicou. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.