OR Pod Rybou

Číslo revíru: 
3-2670-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Banská Bystrica
Popis revíru: 

Vodná plocha odstaveného ramena v meste Banská Bystrica - časť Uhlisko.