Ondava č. 1


Číslo revíru: 
4-1650-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Trebišov
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Trebišov
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Topľa.