Nosicko-Kočkovský kanál

Číslo revíru: 
3-2520-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Púchov
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Púchov
Popis revíru: 

Vodná plocha kanála od hydrocentrály v Ladcoch po hať Dolné Kočkovce a kanál od sútoku so starým korytom Váhu po priehradné teleso VN Nosice. V úseku cca 150m od priehradného múru (pozemok oplotený správcom) je tabuľami vyznačená CHRO. Lovná miera: lieň 35 cm.