Myjava č.1

Číslo revíru: 
2-1370-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Senica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Šaštín Stráže
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Myjavy od stavidla č. 5728 pri obci Kuklov po cestný most Dojč - Šajdíkove Humence, kanál Myjavka.