MO SRZ Šaštín - Stráže

IČO: 
36082791
Mesto: 
Šaštín – Stráže
Kraj: 
TRNAVSKÝ
Adresa: 
Alej 579
PSČ: 
908 41

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Šaštín - Stráže

IČO:

36082791

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Šaštín - Stráže

Dátum vzniku:

01.01.1970

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Alej 579, Šaštín-Stráže, 90841

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504891 - Šaštín-Stráže

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-0650-1-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-1130-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-1370-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-4010-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-5280-1-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie