Morava č.1

Číslo revíru: 
1-0390-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bratislava
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Bratislava 4
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Morava od ústia do Dunaja pri Devíne po Marcheggský most a vodné plochy inundácie v uvedenom úseku. Revír je hraničná voda. Lov rýb na hraničných vodách je povolený výhradne na území Slovenskej republiky.