MsO SRZ Bratislava 4.

IČO: 
30843073
Mesto: 
Bratislava
Kraj: 
BRATISLAVSKÝ
Adresa: 
Levárska 11
PSČ: 
841 04

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Bratislava IV

IČO:

30843073

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Bratislava IV

Dátum vzniku:

12.06.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Levárska 11, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529397 - Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
1-0140-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
1-0390-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
1-0980-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno