Malý dunaj č.6

Číslo revíru: 
1-0370-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Senec
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Bratislava 2
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Tomášov - Nová Dedinka po staré stavidlo na Dunaji.