Malý Dunaj č.3

Číslo revíru: 
2-1210-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dunajská Streda
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Dunajská Streda
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Trstice - Trhová Hradská po stavidlo v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda. Lovná miera: lieň 40 cm.