Lakšár

Číslo revíru: 
1-0340-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre
Popis revíru: 

Potok Lakšár od ústia do Rudavy po pramene a melioračný kanál od ústia do Moravy po hranicu katastrálneho územia Závod.