Laborec č. 3

Číslo revíru: 
4-1140-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Humenné
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Humenné
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta so stavidlom v obci Strážske - Krivošťany po cestný most v obci Hrabovec nad Laborcom. Úsek rieky od starého cestného mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO), celoročný zákaz lovu rýb na tomto úseku! Pre držiteľov miestneho povolenia MsO SRZ Michalovce platí čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta Strážske - Krivošťany po teleso cestného mosta (smer Humenné - Snina) pri OC Hypernova v meste Humenné.