Kúpna Baňa

Číslo revíru: 
3-1800-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Poltár
Organizácia: 
MsO SRZ Lučenec
Popis revíru: 

Vodná plocha jamy (2 ha)pri meste Poltár.Lovná miera: amur 70 cm.