Kostolník

Číslo revíru: 
2-1080-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Nové Mesto nad Váhom
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Stará Turá
Popis revíru: 

Potok Kostolník od sútoku pod obcou Vaďovce po pontónový most pri rybničnom hospodárstve pod telesom hrádze Dubník č. 1.