MO SRZ Stará Turá

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Stará Turá
Kraj: 
TRENČIANSKY
Adresa: 
Neznáma
PSČ: 
916 01

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-0370-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-0470-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-0800-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-1080-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-4700-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-5020-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno