Jablonka

Číslo revíru: 
2-0800-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Myjava
Organizácia: 
MO SRZ Stará Turá
Popis revíru: 

Jablonka od jeho sútoku s Dudváhom v obci Hrachovište po pramene.