Kolárovický potok

Číslo revíru: 
3-1610-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bytča
Organizácia: 
MO SRZ Bytča
Popis revíru: 

Kolárovický potok (Kolárovka) od ústia do potoka Petrovička za obcou Petrovice po pramene.