Kolačkovský potok č. 2

Číslo revíru: 
4-1040-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Kežmarok