Kľak

Číslo revíru: 
3-1530-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žarnovica
Organizácia: 
MO SRZ Žarnovica
Popis revíru: 

Potok Kľak od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítoku Piľanský potok.