Kanianka

Číslo revíru: 
3-1500-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MsO SRZ Prievidza
Popis revíru: 

Potok Kanianka od ústia do rieky Nitra po pramene. Súčasťou revíru nie je VN Kanianka.